Kontakt

Tävlingsledare: Fredrik Ragnar 076-836 73 75 eller maila till bodaforsloppet@gmail.com

Kassör: Pär Erickson 072-589 90 93