Historia

Söndagen den 9 november 1975 arrangerade Bodafors OK sitt första långlopp till fots, det s k Bodaforsloppet. Tävlingen fick en god start och samlade 225 deltagare.

Tidigare samma år anordnade klubben tillsammans med NässjöOK nationell orienteringstävling med stor framgång. Debuten av detta samarbete, som även gällt kartframställning, ägde rum i september 1975 och då var TC förlagt till Hjärtsöla.

Lördagen den 11 september 1976 var det dags för de båda klubbarnas andra gemensamma tävling och då höll man till vid Västra Hult. 700 deltagare var en mycket god siffra för en lördagstävling.

Det andra Bodaforsloppet anordnade vi den 17 oktober 1976 och d& hade Tävlingen utökats med pojk- och flickklasser. Som framgått av denna redogörelse har klubben varit en mycket flitig tävlingsarrangör. Detta fortsatte även 1982, då vi anordna en tävling i skidor, kommunmästerskapet i OL, Bodaforsloppet och inte minst Breddbudkavlen, som samlade 1.600 deltagare vid Ulvahult.

Det omnämnda Bodaforsloppet, motionslöpning i tvåklasser, 18 resp. 11 km. långa, genomfördes 12 gånger, det sista 1986. Tionde tävlingen 1984 samlade ca 500 deltagare. Tävlingen var mycket uppskattad och saknades av många .

Med denna bakgrund tyckte Bodafors relativt nybildade förening Träningsvärket att en nystart av Bodaforsloppet hade varit kul. Kontakt togs med Bodafors OK som har rutiner på att anordna tävlingar och intresse fanns bland fler föreningar i samhället varpå en grupp sattes samman. 2013 anordnades Bodaforsloppet i ny regi med arrangörer som Träningsvärket, Bodafors OK, Bodafors SK och Svenska kyrkan. Det blev en liten succé med 200 tävlande en fin septemberdag där klubbarna redan samma kväll som nypremiären ville fortsätta att arbeta med Bodaforsloppet.