Banbeskrivning

Samtliga banor
Bitvis kan biltrafik förekomma längs banorna. Efter ca 3,8 km passerar samtliga löpare en större väg med hastighetsbegränsning 50 km/h. Vakter finns utplacerade men var uppmärksam på biltrafiken och iakttag försiktighet. Observera att allt deltagande sker på egen risk.

Passage av löpare
För att underlätta passage bör långsammare löpare hålla till vänster och snabbare löpare springer om till höger.

5 km
Banan går på lättframkomliga grus- och asfaltsvägar. Höjdskillnaden är 17 m. Slinga är mestadels bred så att långsammare löpare kan passeras.

11,5 km
Banan går mestadels på små stigar i terräng. I början och i slutet är det dock lättframkomliga grus och asfaltsvägar. Total asfaltslöpning är ca 1,5 km. Banans höjdskillnad är 40 m.
De första 2,5 kilometrarna är mestadels breda så att långsammare löpare kan passeras. Därefter springer man på liten stig i terräng där det bara går att passera på kortare sträckor. Mellan 6,1 km och 7,9 km springer man på en liten lättlöpt skogsbilväg innan skogen återigen tar vid. Här passerar man också banans lägsta punkt. Efter ca 10,3 km blir det återigen lättare att springa om.