Bansträckning

7,5 km (blå slinga) arrangeras inte i år!

Bodaforsloppet bansträckning